Com assegurar-te unes rebaixes reals

Al mercat actual, nou de cada deu consumidors detecten rebaixes falses quan van a adquirir algun producte o servei. Les rebaixes són les èpoques en què més ingressen les empreses de totes les mides en major o menor mesura. Degut a això, les companyies posen tots els seus esforços en aquestes èpoques tan assenyalades, intentant, així, arribar a el màxim públic possible.

L’any 2012 el govern espanyol va aprovar una llei per la qual els comerços poden escollir els períodes que considerin de major interès comercial per posar en marxa les campanyes de rebaixes, cada establiment és lliure de triar les dates que millor s’adaptin a les seves necessitats per posar seus productes o serveis a la venda amb descompte. Això ha donat lloc al fet que les botigues vagin més enllà de la campanya de Nadal per obtenir els seus majors ingressos. A causa d’això, la major part dels negocis ja no s’esperen a l’tradicional 7 de gener (com passava abans) per iniciar les rebaixes, sinó que abans del dia de reis moltes d’aquestes cadenes ja tenien els seus articles rebaixats.

Què són les rebaixes?

Les rebaixes són aquelles vendes en les quals s’ofereix a les persones consumidores una reducció dels preus o unes condicions especials que suposin la seva minoració en relació amb els preus practicats habitualment.

Desmentint falsos mites

Els articles rebaixats són de qualitat inferior i es redueix la seva garantia.

Amb el pas el temps s’ha estès la erronea idea que els productes rebaixats han tares, la garantia és menor que la dels productes nous o són de menys qualitat i, les botigues, els treuen per donar-li sortida. Això no és cert ja que els productes que es posen a la venda, tant si s’adquireixen en aquest període com en qualsevol altre moment de l’any, tenen la mateixa garantia i la mateixa qualitat que un que conservi el seu preu íntegre.

No es pot efectuar la devolució d’un article rebaixat.

Sí que és cert que en alguns establiments no es permet canviar els articles quan aquests estan rebaixats, de manera que, com a consumidor, hauràs d’estar atent a cada botiga i cerciorar de si es pot o no retornar el producte que has adquirit.

Els productes en rebaixes, no es canvien en cas de ser defectuosos.

Això és completament fals, si el producte que has adquirit té algun defecte o no aquesta completament bé tens tot el dret de món a exigir el seu canvi. La normativa estableix que el comerç ha de arreglar o substituir per un altre el producte defectuós, independentment de quan s’hagi realitzat aquesta compra.

La publicitat és enganyosa i no coincideix amb l’oferta real.

Això és una pràctica il·legal i no es pot fer. El descompte que s’anunciï ha de ser el que s’efectuï. Alguns comerços falsegen els preus dels seus productes amb l’objectiu de simular importants descomptes, i altres fins pugen els preus en els dies previs a l’inici de les rebaixes.

Obligacions que han de complir els comerços en aquestes dates

  • Oferir productes a un preu inferior a què estaven abans de el període de rebaixes.
  • Que els articles en oferta hagin estat a la venda amb anterioritat a l’establiment (com a mínim un mes abans).
  • Queda prohibit anunciar com rebaixa la venda de productes deteriorats o adquirits expressament per a la seva rebaixa.
  • Les dates d’inici i final de la venda de rebaixes han de ser anunciades en el mateix establiment, en un lloc visible a el públic, i aquesta no podrà ser ni inferior a un període d’una setmana ni superar els dos mesos.
  • Durant els períodes de rebaixes els comerços no podran solapar aquestes vendes amb cap altre tipus de promocions en el mateix establiment.

Les rebaixes no només afavoreixen a les botigues, que busquen donar sortida als seus articles, sinó que també els consumidors, que es poden (i han de) beneficiar-se de productes i serveis a preus molt reduïts, de manera que podràn estalviar adquirint el mateix producte . A Expert Juanola volem oferir-te els millors productes a un preu molt rebaixat. Vine a visitar-nos i descobreix que sorpreses tenim preparades per a tu!